پرواز در جنگل ( زیپ لاین )

پرواز در جنگل

یکی از محبوب ترین مکان های پوکت را از دست ندهید.


قیمت برنامه ( آ ) :

بزرگسال ۲۵۰۰ بات


قیمت برنامه ( ب ) :

بزرگسال ۲۳۰۰ بات


قیمت برنامه ( فول ) :

بزرگسال ۳۲۰۰ بات


پرواز در جنگل
پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل پرواز در جنگل